Projektni javni pozivi

Filteri
Datum objave Rok za prijavu Naziv i opis Dokumenti
25. Oktobar 2021. 29. Oktobar 2021. ISTEKAO

Reference i uslovi br. 05 za poziciju starijeg kratkoročno angazovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (elektricni uredjaji)

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Opis zadataka i uslovia broj 05 za poziciju starijeg kratko-angažovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom za projektni Zadatak 3 - Organizacija treninga i tehnička podrška telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for for Task 3_Support to CABs

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for for Task 3_Support to CABs

26. Jul 2021. 1. Avgust 2021. ISTEKAO

Reference i uslovi br. 05 za poziciju starijeg kratkoročno angazovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (TV setovi)

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Opis zadataka i uslovia broj 05 za poziciju starijeg kratko-angažovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (TV setovi) za projektni Zadatak 3 - Organizacija treninga i tehnička podrška Telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for TV sets for Task 3_Support to CABs

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for TV sets for Task 3_Support to CABs

13. April 2021. 19. April 2021. ISTEKAO

Opis zadataka i uslovi br. 05 za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (pet pozicija)

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Opis zadataka i uslovi broj 05 za pet različitih pozicija starijeg kratko-angažovanoh eksperta sa međunarodnim iskustvom za projektni Zadatak 3 - Organizacija treninga i tehnička podrška Telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for Task 3_Support to CABs

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for Task 3_Support to CABs

5. April 2021. 18. April 2021. ISTEKAO

KONKURS za eksperte

EU za podršku reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora

Nakon što je produžen do novembra 2023. godine, projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora objavjljuje drugi konkurs za prijavu kandidata za pozicije  eksperata koji će biti angažovani na realizaciji projektnih aktivnosti. Od prikupljenih prijava selekcijom se formira baza eksperata iz koje će se vršiti angažovanje u toku implementacije projekta  u odnosu na potrebe. 

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno poseduju neophodne veštine i kvalifikacije za objavljenih dvanaest pozicija, da dostave svoje prijave. Više informacija možete pronaći na sledećem linku:

CfA: Pool of NKEs for the "Support to PAR" project in Serbia, Serbia | GOPA


30. Mart 2021. 5. April 2021. ISTEKAO

Opis poslova i zadataka br. 12 za JNKE - mlađeg eksperta sa nacionalnim iskustvom (dve pozicije)

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Opis poslova i zadataka br. 12 za JNKE - mlađeg eksperta sa nacionalnim iskustvom, za dve pozicije/dva eksperta, sa nacionalnim iskustvom za projektni zadatak br. 5, za transpoziciju ekodizajn zakonodavstva u pravni sistem Srbije.

Terms of Reference 12 (ToR12) Junior NKE-N (two positions)

Terms of Reference 12 (ToR12) Junior NKE-N (two positions)

28. Januar 2021. 3. Februar 2021. ISTEKAO

Opis poslova i zadataka 09 za SNKE - Starijeg eksperta sa medjunarodnim iskustvom i JNKE - Mladjeg eksperta sa nacionalnim iskustvom

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Opis poslova i zadataka br. 09 za SNKE - Starijeg eksperta sa medjunarodnim iskustvom i JNKE - Mladjeg eksperta sa nacionalnim iskustvom za projektni zadatak br 4 i zadatak br 5 - uzorkovanje i testiranje proizvoda.

Terms of Reference 09 (ToR09) Senior NKE-I and Junior NKE-N

Terms of Reference 09 (ToR09) Senior NKE-I and Junior NKE-N

19. Januar 2021. 25. Januar 2021. ISTEKAO

Reference i uslovi br. 11 (ToR11) za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Reference i uslovi br. 11 (ToR11) za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta na projektonom zadatku 3 (Aktivnost 3.1.2 ELED Trening/obuka)

Terms of Reference 11 (ToR11) Senior NKE

Terms of Reference 11 (ToR11) Senior NKE

17. Decembar 2020. 22. Decembar 2020. ISTEKAO

Reference i uslovi br. 03rev za poziciju mladjeg kratko angazovanog eksperta

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Reference i uslovi br. 03rev za poziciju mladjeg kratko angazovanog eksperta sa nacionalnim iskustvom, za projektnu aktivnost: Zadatak 7, u vezi sa kampanjom podizanja nivoa svesti.

Terms of Reference 03rev (ToR03rev) JNKE Task 7

Terms of Reference 03rev (ToR03rev) JNKE Task 7

3. Novembar 2020. 3. Novembar 2020. ISTEKAO

Projekat Lokalni poziv ka EU: Podrška za mobilizaciju zajednice

Lokalni poziv ka EU

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) sa partnerima, Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, poziva autentične formalne i neformalne lokalne inicijative koje rade u svojim zajednicama u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti da putem platforme promeni.rs prijave svoje akcije u okviru konkursa Podrška za mobilizaciju zajednice, a koji se realizuje uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji.

Partneri će podržati do 38 inicijativa u iznosu od 400 do 5.000 evra koje su usmerene na konkretne potrebe građana u svojim zajednicama u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti. Kroz oblast vladavine prava podržavamo lokalne akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Kroz konkurs podržavamo i lokalne akcije koje su usmerene na polje kulturne raznolikosti sa fokusom na jačanje svesti o delu istog društva u celini, stvaranju trajnih oblika političke i društvene integracije.

Duboko verujući da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život, mi obezbeđujemo sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju lokalne resurse i potencijale, kao i da rade na unapređenju kvaliteta života ljudi u zajednicama. Verujemo da promena dolazi odozdo prema gore i da nosioci promena nisu pojedinci već udruženi građani i građanke koji deluju kao neformalne i formalne lokalne inicijative. 

Naša podrška lokalnim inicijativama usmerena je na razvoj i odbranu četiri tipa resursa u zajednici:

  • ljude (uključujući informacije i znanje),
  • infrastrukturu (stare zgrade i slično), 
  • prirodne resurse (reka, planina, šuma, voda, vazduh...)
  • kulturnu baštinu i nasleđe (materijalna i nematerijalna kulturna baština)

Naša filozofija promene je oslonjena na potrebe građana i građanki, a ne isključivo na njihova prava, zato želimo da stignemo do autentičnih lokalnih inicijativa iz različitih lokalnih zajednica u svim regionima Srbije.

Više informacija o uslovima, realizaciji i kriterijumima konkursa možete pronaći na ovom linku

Projekat ,,Lokalni poziv ka EU’’ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

28. Oktobar 2020. 3. Novembar 2020. ISTEKAO

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR11_A3.1.2_ELED_Training

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Reference i uslovi br. 11 za poziciju starijeg kratkoročno angažovanog eksperta za projektnu aktivnost Zadatak br. 3 u vezi kursa/obuke za energetsko oznacavanje i eko dizajn proizvoda.

Terms of Reference 11_ToR11_SNKE_A3.1.2_ELED_Training

Terms of Reference 11_ToR11_SNKE_A3.1.2_ELED_Training

19. Oktobar 2020. 26. Oktobar 2020. ISTEKAO

Reference i uslovi za poziciju SNKE i JNKE_ToR 09_Task_4_Sampling

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Reference i uslovi br. 09 za poziciju starijeg kratkoročno angažovanog eksperta i za poziciju mlađeg kratkoročno angažovanog eksperta, za projektnu aktivnost Zadatak br. 4 u vezi izrade plana za uzorkovanje proizvoda.

ToR09_SNKE_JNKE_Task_4_sampling

ToR09_SNKE_JNKE_Task_4_sampling

13. Oktobar 2020. 19. Oktobar 2020. ISTEKAO

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR08_SNKE_Sub3.1.1_Training_ISO_50001_2018

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Reference i uslovi br. 08 za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta za projektnu aktivnost Podzadatka br. 3.1.1 u vezi za treningom za ISO/50001-2018

ToR08

ToR08

2. Oktobar 2020. 11. Oktobar 2020. ISTEKAO

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR05_SNKE_A2.6+A3_Support-CABs

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda


ToR05

ToR05

2. Oktobar 2020. 11. Oktobar 2020. ISTEKAO

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR010.1_SNKE_Sub2.6_&_3.2_CABs_Visiting_Technical_Support

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda


ToR10.1

ToR10.1

2. Oktobar 2020. 11. Oktobar 2020. ISTEKAO

Reference i uslovi za poziciju JNKE_ToR010.2_JNKE_Sub2.6_&_3.2_CABs_Visiting_LMS_Support

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda


ToR10.2

ToR10.2

14. April 2020. 21. April 2020. ISTEKAO

Junior NKE for Analysis of the Catalogue of Programmes for Professional Development of Teachers SR

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Ad Junior NKE Catalogue Analysis

Ad Junior NKE Catalogue Analysis

ToR 19 JNKE - Catalogue Analysis

ToR 19 JNKE - Catalogue Analysis

14. April 2020. 21. April 2020. ISTEKAO

TNA and training programmes development – QA in pre-university and higher education SR

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Ad Senior NKE Training programme development QA in pre-university education

Ad Senior NKE Training programme development QA in pre-university education

ToR 18 SNKE Training programmes development – QA in pre-university and higher education

ToR 18 SNKE Training programmes development – QA in pre-university and higher education

14. April 2020. 21. April 2020. ISTEKAO

Senior NKE Trainer in External Evaluation RS

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Ad Senior NKE Trainer in External Evaluation

Ad Senior NKE Trainer in External Evaluation

ToR 16 SNKE - Trainer External Evaluation

ToR 16 SNKE - Trainer External Evaluation

14. April 2020. 21. April 2020. ISTEKAO

Senior NKE for Support the preparation of reports on education reforms RS

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Ad Senior NKE Support the preparation of reports on education reform

Ad Senior NKE Support the preparation of reports on education reform

ToR 22 SNKE- Support the preparation of reports on education reform

ToR 22 SNKE- Support the preparation of reports on education reform

14. April 2020. 21. April 2020. ISTEKAO

Senior NKE for Quality Assurance in Higher Education SR

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Ad Senior NKE Higher Education

Ad Senior NKE Higher Education

ToR 20 SNKE - Higher education

ToR 20 SNKE - Higher education

14. April 2020. 21. April 2020. ISTEKAO

Senior NKE Primary school Final exam RS

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Ad Senior NKE Primary school final exam

Ad Senior NKE Primary school final exam

ToR 17 SNKE - Primary School Final exam

ToR 17 SNKE - Primary School Final exam

14. April 2020. 21. April 2020. ISTEKAO

Junior NKE for Quality Assurance in Higher Education SR

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Ad Junior NKE Higher Education

Ad Junior NKE Higher Education

ToR 21 JNKE - Higher education

ToR 21 JNKE - Higher education

9. April 2020. 16. April 2020. ISTEKAO

Opis poslova i zadataka za eksperta (bez kljucne uloge) za poslove nabavke

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Opis poslova i zadataka (ToR) za eksperta na projektu (bez kljucne uloge) za poslove i procedure nabavke za potrebe projekta EU za energetsko oznacavanje i ekodizajn proizvoda.

Period za podnošenje prijava: od 9. aprila do 16. aprila 2020. godine

Takođe, možete posetiti i internet stranicu GFA Konsalting grupe vezano za ovu poziciju na ovom linku.


ToR07_NKE_Procurement

ToR07_NKE_Procurement

12. Mart 2020. 23. Mart 2020. ISTEKAO

Poziv za podnošenje ponuda za usluge dostavljanja i brendiranja proizvoda

EU za podršku interno raseljenima i reintegraciju povratnika

Projekat objavljuje Poziv za podnošenje ponuda za usluge dostavljanja i brendiranja proizvoda koji će biti isporučeni krajnim korisnicima projekta.

Rok za dostavljanje ponuda je 23.3.2020. u 16.00h.

Detaljne informacije nalaze se u dokumentu.

Invitation for the submission of offers to award the provision of and branding services for the visibility items

Invitation for the submission of offers to award the provision of and branding services for the visibility items

12. Mart 2020. 18. Mart 2020. ISTEKAO

Poziv za podnošenje ponuda za usluge produkcije promotivnog filma

EU za podršku interno raseljenima i reintegraciju povratnika

Projekat objavljuje Poziv za podnošenje ponuda za usluge produkcije promotivnog filma kako bi se pokazala pomoć EU interno raseljenim licima i povratnicima po Sporazumu o readmisiji u različitim mestim u Srbiji koja je obezbeđena kroz grant šemu.

Rok za dostavljanje ponuda je 18.3.2020. u 16.00h.

Detaljne informacije nalaze se u dokumentu.

Invitation for the submission of offers to award the provision of services for the production of a promotional film

Invitation for the submission of offers to award the provision of services for the production of a promotional film

26. Septembar 2019. 3. Oktobar 2019. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje konačnu listu izabranih zdravstvenih radnika za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

EU za razvoj statistike u Srbiji

Konačnu listu izabranih zdravstvenih radnika možete pogledati  –  ovde.

Svi izabrani kandidati su obavezni da najkasnije do 27. septembra 2019. godine do 10.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

Ukoliko dodatni podaci ne budu uneseni u naznačenom roku, smatraće se da je zdravstveni radnik odustao od rada u istraživanju.

25. Septembar 2019. 2. Oktobar 2019. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje preliminarnu listu izabranih zdravstvenih radnika

EU za razvoj statistike u Srbiji

Preliminarna lista izabranih zdravstvenih radnika možete pogledati – ovde. 
23. Septembar 2019. 20. Februar 2020. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje Rang listu i spisak zdravstvenih radnika koji se pozivaju na testiranje i razgovor

EU za razvoj statistike u Srbiji

Rang listu prijavljenih kandidata za zdravstvene radnike koji se pozivaju na razgovor, možete pogledati – ovde.  
19. Septembar 2019. 26. Septembar 2019. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje konačne liste izabranih kandidata za anketare i zdravstvene radnike za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

EU za razvoj statistike u Srbiji

Konačnu listu izabranih anketara možete pogledati  –  ovde.

Konačnu listu izabranih zdravstvenih radnika možete pogledati  –  ovde.

Svi izabrani kandidati su obavezni da najkasnije do 22. septembra 2019. godine do 20.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

Ukoliko dodatni podaci ne budu uneseni u naznačenom roku, smatraće se da je anketar/zdravstveni radnik odustao od rada u istraživanju.

Informacije o obuci anketara i zdravstvenih radnika biće objavljene na veb-sajtu Zavoda 26. septembra 2019. godine.

17. Septembar 2019. 22. Septembar 2019. ISTEKAO

Ponovljeni javni poziv za prijavljivanje kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019.

EU za razvoj statistike u Srbiji

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. u pojedinim gradovima/opštinama, javni poziv za prijavu kandidata za zdravstvene radnike biće ponovljen 17. septembra 2019. godine na osnovu odluke donete na sastanku Istraživačkog tima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i Instituta za javno zdravlje Srbije (IJZS) dana 16.09.2019. godine. Gradovi/opštine u kojima nedostaju zdravstveni radnici za rad na terenu u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. jesu: Beograd (nedostaje 5 zdravstvenih radnika), Bačka Topola (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Kruševac (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Novi Sad (nedostaje 1 zdravstveni radnik) i Smederevo (nedostaje 1 zdravstveni radnik) - ukupno 9 zdravstvenih radnika.

U skladu sa ponovljenim javnim pozivom, pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u svojstvu zdravstvenog radnika da se u periodu od 17. do 22. septembra 2019. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave – ovde.

Uz prijavu na javni poziv, kandidat je dužan da svojeručno potpiše i skenira Izjavu o davanju tačnih podataka – ovde, koju treba da pošalje imejlom na adresu EHIS@stat.gov.rs. 

Kandidati za koje se, uvidom u tražena dokumenta, ustanovi da ne ispunjavaju opšte uslove definisane javnim pozivom, biće isključeni iz daljeg postupka, a kandidati za koje se utvrdi da su u prijavi dali netačne podatke, biće ponovo bodovani.

U slučaju da kandidati ostvare isti ukupan broj bodova po prijavi, prednost će imati kandidati sa većim brojem bodova dobijenih na razgovoru.

Ukoliko su kandidati podneli prijavu po prvom Javnom pozivu za prijavljivanje kandidata za  supervizore terena, anketare i zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja Srbije 2019. (objavljeno dana 02.09.2019. godine) nisu u obavezi da po ponovljenom konkursu dostavljaju dokumenta kojima dokazuju ispunjavanje opštih uslova koji su definisani javnim pozivom.

Zadatke anketara i zdravstvenih radnika, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledati – ovde.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni: 

da je državljanin Republike Srbije;

da je punoletan i radno sposoban;

da je stekao najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

da je nezaposlen (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) ili da je korisnik starosne penzije;*

da (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) nije radno angažovan po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu niti ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;

da nije osuđivan – dokazuje se uverenjem koje izdaje MUP (ne starijim od 6 meseci);

da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga – dokazuje se potvrdom koju izdaju osnovni sudovi (ne starijim od 6 meseci). 

Posebni uslovi koje kandidat za zdravstvenog radnika treba da ispuni:

diploma o stečenom srednjem/višem/visokom obrazovanju iz oblasti zdravstva 

Sa izabranim kandidatima zaključuje se  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

*Važna napomena: Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima može biti obustavljena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Rang lista kandidata (za zdravstvene radnike) sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na razgovor, biće objavljena 23. septembra 2019. godine na veb-sajtu Zavoda.

16. Septembar 2019. 23. Septembar 2019. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje preliminarne liste izabranih kandidata za anketare i zdravstvene radnike za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

EU za razvoj statistike u Srbiji

Preliminarnu listu izabranih kandidata za anketare  možete pogledati –  ovde.

Preliminarnu listu izabranih kandidata za zdravstvene radnike možete pogledati  –  ovde.

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. u pojedinim gradovima/opštinama, javni poziv za prijavu kandidata za zdravstvene radnike biće ponovljen 17. septembra 2019. godine na osnovu odluke donete na sastanku Istraživačkog tima RZS i IJZS dana 16.09.2019. godine.Gradovi/opštine u kojima nedostaju zdravstveni radnici za rad na terenu u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. jesu: Beograd (nedostaje 5 zdravstvenih radnika), Bačka Topola (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Kruševac (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Novi Sad (nedostaje 1 zdravstveni radnik) i Smederevo (nedostaje 1 zdravstveni radnik).

9. Septembar 2019. 16. Septembar 2019. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje Rang listu i spisak anketara i zdravstvenih radnika koji se pozivaju na testiranje i razgovor

EU za razvoj statistike u Srbiji

Rang listu prijavljenih kandidata za anketare i zdravstvene radnike, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na razgovor, možete pogledati – ovde
2. Septembar 2019. 9. Septembar 2019. ISTEKAO

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za supervizore terena, anketare i zdravstvene radnike

EU za razvoj statistike u Srbiji

Republički zavod za statistiku u periodu od 5. oktobra do 30. decembra 2019. godine sprovodi „Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije”. Anketiranje će se sprovoditi prema Organizaciono-metodološkom uputstvu uz pomoć laptopova, popunjavanjem upitnika u direktnom kontaktu sa licima u domaćinstvu.

Za ovo istraživanje biće angažovano ukupno 152 kandidata od kojih će 10 kandidata biti angažovano na poslovima supervizora terena*, 71 kandidat na poslovima anketara i 71 na poslovima zdravstvenih radnika.

*Napomena: Supervizori terena biraju se iz redova anketara nakon obuke (predviđeno je testiranje).

Prema metodologiji koja se primenjuje u ovom istraživanju, terenski deo istraživanja realizovaće se kao timski rad – biće formiran 71 tim. Svaki tim se sastoji od dva člana – anketara i zdravstvenog radnika.

Spisak gradova/opština u kojima se formiraju timovi, možete pogledati – ovde.   

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni: 

da je državljanin Republike Srbije;

da je punoletan i radno sposoban;

da je stekao najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

da je nezaposlen (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) ili da je korisnik starosne penzije;*

da (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) nije radno angažovan po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu niti ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;

da nije osuđivan – dokazuje se uverenjem koje izdaje MUP (ne starijim od 6 meseci);

da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga – dokazuje se potvrdom koju izdaju osnovni sudovi (ne starijim od 6 meseci). 

Posebni uslovi koje kandidat za anketara treba da ispuni:

poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata, koje je eliminacionog karaktera.

Posebni uslovi koje kandidat za zdravstvenog radnika treba da ispuni:

diploma o stečenom srednjem/višem/visokom obrazovanju iz oblasti zdravstva 

Sa izabranim kandidatima zaključuje se Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

*Važna napomena: Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima može biti obustavljena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u svojstvu anketara/zdravstvenog radnika da se u periodu od 2. do 8. septembra 2019. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave – ovde.

Uz prijavu na javni poziv, kandidat je dužan da svojeručno potpiše i skenira Izjavu o davanju tačnih podataka – ovde, koju treba da pošalje imejlom na adresu EHIS@stat.gov.rs. 

Kandidati za koje se, uvidom u tražena dokumenta, ustanovi da ne ispunjavaju opšte uslove definisane javnim pozivom, biće isključeni iz daljeg postupka, a kandidati za koje se utvrdi da su u prijavi dali netačne podatke, biće ponovo bodovani.

U slučaju da kandidati ostvare isti ukupan broj bodova po prijavi, prednost će imati kandidati sa većim brojem bodova dobijenih na razgovoru.

Zadatke anketara i zdravstvenih radnika, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledati – ovde.

Rang liste kandidata (za anketare i za zdravstvene radnike) sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor, biće objavljene 9. septembra 2019. godine na veb-sajtu Zavoda.

29. Avgust 2019. 30. Avgust 2019. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje konačnu listu izabranih kandidata za ažurante za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

EU za razvoj statistike u Srbiji

Konačnu listu izabranih ažuranata možete pogledati - ovde

Svi izabrani kandidati su obavezni da najkasnije do 30. avgusta 2019. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

26. Avgust 2019. 28. Avgust 2019. ISTEKAO

Republički zavod za statistiku objavljuje preliminarnu listu kandidata za ažurante za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

EU za razvoj statistike u Srbiji

Preliminarnu listu kandidata za ažurante možete pogledati - ovde.

Rok za podnošenje prigovora na bodovanje i izbor kandidata je 27. avgust 2019. godine do 12 časova. Kandidati prigovor mogu podneti Zavodu putem imejla na adresu: mladen.velickovic@stat.gov.rs. Prigovori se razmatraju 28. avgusta 2019 godine.

Konačna lista izabranih ažuranata biće objavljene na sajtu Zavoda 29. avgusta 2019. godine.

24. Avgust 2019. 2. Septembar 2019. ISTEKAO

Rang lista i spisak kandidata za ažurante pozvanih na razgovor

EU za razvoj statistike u Srbiji

Rang listu i spisak kandidata za ažurante koji se pozivaju na razgovor, kao i mesto i vreme održavanja, možete pogledati - ovde

21. Avgust 2019. 23. Avgust 2019. ISTEKAO

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za ažurante za „Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019“

EU za razvoj statistike u Srbiji


Javni poziv

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske prijave od 22. avgusta (od  8 sati) do 23. avgusta u 20 sati.

Zadatke ažuranata, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledati - ovde

Elektronska prijava

Last updated: 26. Januar 2022. 15:57